مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
CPanel/WHM Dedicated Server - - لایسنس سی پنل - نسخه ماهانه
- قابل استفاده در سرور های اختصاصی
- نامحدود دامنه را پشتیبانی میکند
- امکان تغییر ای پی در صورت درخواست شما وجود دارد
- امکان تغییر سیستم عامل در صورت درخواست شما وجود دارد

CPanel/WHM VPS Optimized - - لایسنس سی پنل - نسخه ماهانه
- قابل استفاده در سرور های مجازی
- نامحدود دامنه را پشتیبانی میکند
- امکان تغییر ای پی در صورت درخواست شما وجود دارد
- امکان تغییر سیستم عامل در صورت درخواست شما وجود دارد

DirectAdmin License - Lifetime - - لایسنس دایرکت ادمین - نسخه مادام العمر
- قابل استفاده دز سرور های اختصاصی و مجازی
- نامحدود دامنه را پشتیبانی میکند
- لایسنس به نام شما صادر میشود
- امکان تغییر ای پی در صورت درخواست شما وجود دارد
- امکان تغییر سیستم عامل در صورت درخواست شما وجود دارد

170,000 تومان به صورت یک بار
DirectAdmin License - Monthly - - لایسنس دایرکت ادمین - نسخه ماهانه
- قابل استفاده دز سرور های مجازی
- نامحدود دامنه را پشتیبانی میکند
- لایسنس به نام شما صادر میشود
- امکان تغییر ای پی در صورت درخواست شما وجود دارد
- امکان تغییر سیستم عامل در صورت درخواست شما وجود دارد

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.211.200.222) وارد شده است.