مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
US-Linux 1 - RAM 512MB

400GB Bandwith

HDD 10GB

US-Linux 2 - RAM 1024MB

Unlimited Bandwith

HDD 20GB

US-Linux 3 - RAM 4096MB

Unlimited Bandwith

HDD 50GB

US-Linux 4 - RAM 9216MB

Unlimited Bandwith

HDD 2000GB

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.158.125.71) وارد شده اید.

Powered by WHMCompleteSolution