مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
IR-Windows 1 - RAM 256MB

Bandwith 15GB

HDD 10GB

IR-Windows 2 - RAM 512MB

15GB Bandwith

HDD 20GB

IR-Windows 3 - RAM 1024MB

20GB Bandwith

HDD 25GB

IR-Windows 4 - RAM 2048MB

20GB Bandwith

HDD 50GB

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.158.125.71) وارد شده اید.

Powered by WHMCompleteSolution