مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
DE-Windows 3 - RAM 1024MB

Unlimited Bandwith

HDD 50GB

DE-Windows 1 - RAM 256MB

400GB Bandwith

HDD 20GB

DE-Windows 2 - RAM 512MB

Unlimited Bandwith

HDD 20GB

پلن تندیس -

Unlimited Bandwith

HDD Bandwith

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.158.125.71) وارد شده اید.

Powered by WHMCompleteSolution