پنل پیامک

(انتخاب گروه دیگر)

پلان شیشه ای
پلان برنزی
پلان نقره ای
پلان طلایی
پلان شیشه ای
 • تعرفه هزینه ارسال پیام کوتاه از 115 تا 87 ریال
 • هدیه میهن وب گستر شارژ اولیه پنل 50 عدد
 • امکان استفاده از شماره 10 رقمی عمومی
 • امکان استفاده از دفترچه تلفن و ارسال هدفمند
 • امکان ارسال پیام کوتاه تکی و گروهی
 • بازگشت اعتبار پیامکهای ناموفق
 • پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلفن و تیکت و پیام کوتاه
25,000 تومان
پلان برنزی
 • تعرفه هزینه ارسال پیام کوتاه از 115 تا 87 ریال
 • هدیه میهن وب گستر شارژ اولیه پنل 100 عدد
 • امکان استفاده از شماره 10 رقمی عمومی
 • امکان استفاده از دفترچه تلفن و ارسال هدفمند
 • امکان ارسال پیام کوتاه تکی و گروهی
 • بازگشت اعتبار پیامکهای ناموفق
 • پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلفن و تیکت و پیام کوتاه
 • ارسال از کدپستی و ارسال متناظر
 • پیامک مناسبت و یادآوری وارسال فلش


55,000 تومان
پلان نقره ای
 • تعرفه هزینه ارسال پیام کوتاه از 110 تا 87 ریال
 • هدیه میهن وب گستر شارژ اولیه پنل 200 عدد
 • امکان استفاده از شماره 10 رقمی عمومی
 • امکان استفاده از دفترچه تلفن و ارسال هدفمند
 • امکان ارسال پیام کوتاه تکی و گروهی
 • بازگشت اعتبار پیامکهای ناموفق
 • پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلفن و تیکت و پیام کوتاه
 • ارسال از کدپستی و ارسال متناظر
 • پیامک مناسبت و یادآوری وارسال فلش
 • ارسال از موبایل و ارسال هوشمند
 • امکان استفاده از شماره 14 رقمی اختصاصی


85,000 تومان
پلان طلایی
 • تعرفه هزینه ارسال پیام کوتاه از 110 تا 87 ریال
 • هدیه میهن وب گستر شارژ اولیه پنل 300 عدد
 • امکان استفاده از شماره 10 رقمی عمومی
 • امکان استفاده از دفترچه تلفن و ارسال هدفمند
 • امکان ارسال پیام کوتاه تکی و گروهی
 • بازگشت اعتبار پیامکهای ناموفق
 • پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلفن و تیکت و پیام کوتاه
 • ارسال از کدپستی و ارسال متناظر
 • پیامک مناسبت و یادآوری وارسال فلش
 • ارسال از موبایل و ارسال هوشمند
 • امکان استفاده از شماره 14رقمی اختصاصی
 • امکان استفاده از مسابقه,نظرسنج و قرعه کشی
 • ساخت 8 زیر کاربر


105,000 تومان