مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن شیشه ای - هارد ۵۰ گیگابایت

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلن برنزی - هارد ۶۰ گیگابایت

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلن نقره ای - هارد ۷۵ گیگابایت

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلن طلایی - هارد ۸۵ گیگابایت

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلن تندیس - هارد ۱۰۰ گیگابایت

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.211.200.222) وارد شده است.