جستجوی ساده دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

قسمت جستجوی دسته جمعی دامنه به شما اجازه می دهد که بیش از نام 20 دامنه را یکجا جستجو نمایید. دامنه ها را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.

دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.ir 1 5,500 تومان 5,500 تومان 5,500 تومان
.com 1 39,000 تومان 41,500 تومان 39,000 تومان
.org 1 41,800 تومان 41,800 تومان 41,800 تومان
.net 1 35,800 تومان 35,800 تومان 35,800 تومان
.info 1 27,000 تومان 27,000 تومان 27,000 تومان
.us 1 22,500 تومان 22,500 تومان 22,500 تومان
.in 1 29,500 تومان 29,500 تومان 29,500 تومان
.biz 1 34,000 تومان 34,000 تومان 34,000 تومان
.tel 1 41,500 تومان 41,500 تومان 41,500 تومان
.asia 1 41,500 تومان 41,500 تومان 41,500 تومان
.ws 1 106,000 تومان 106,000 تومان 106,000 تومان
.tv 1 98,500 تومان 98,500 تومان 98,500 تومان
.mn 1 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
.name 1 33,500 تومان 33,500 تومان 33,500 تومان
.ru 1 55,500 تومان 55,500 تومان 55,500 تومان
.pro 1 45,115 تومان 45,115 تومان 45,115 تومان
.eu 1 33,500 تومان 33,500 تومان 33,500 تومان
co.uk 1 38,000 تومان 38,000 تومان 38,000 تومان
.de 1 40,500 تومان 40,500 تومان 40,500 تومان
.es 1 42,500 تومان 42,500 تومان 42,500 تومان
.ایران 1 5,500 تومان 5,500 تومان 5,500 تومان
.co 1 81,000 تومان 81,000 تومان 81,000 تومان
.cc 1 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.ca 1 97,500 تومان 97,500 تومان 97,500 تومان
.me 1 67,500 تومان 67,500 تومان 67,500 تومان
.sch.ir 1 4,800 تومان 4,800 تومان 4,800 تومان
.co.ir 1 4,800 تومان 4,800 تومان 4,800 تومان
.ac.ir 1 4,800 تومان 4,800 تومان 4,800 تومان
.gov.ir 1 4,800 تومان 4,800 تومان 4,800 تومان
.id.ir 1 4,800 تومان 4,800 تومان 4,800 تومان
.net.ir 1 4,800 تومان 4,800 تومان 4,800 تومان
.org.ir 1 4,800 تومان 4,800 تومان 4,800 تومان
.com.co 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان


Powered by WHMCompleteSolution